WebHostingTalkVPS NVMe

Netext’73 wydało kernele v30.8 Premium, oparte o Linux-3.15.8

NeteXt73
Udostępniłem kernele w wersji v30.8 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro. Te wersje podobnie jak wcześniejsze, także mają wdrożony [wprowadzone do źródeł kernela przeze mnie] „zegar” HZ=500. Ponadto wdrożyłem tu nową wersje BFQ - v7r5. Kernele te także mają poprawiony błąd jaki pojawił się w związku z regresją wykrytą w Gcc – dotyczy balansowania obciążenia przez scheduler – o czym mowa w tym miejscu. O innych zmianach w źródłach możemy się poczytać studiując ten link - git.kernel.org.
Ponadto od dwóch tygodni testuje kernele v31.x oparte o kolejne wersje Linux-3.16-rcX. Musze przyznać, że o ile kernele v30.8 są szybkie i bardzo responsywne … to ustępują m.in. w tych obszarach [i to odczuwalnie] np. v31.0 opartym o Linux-3.16-rc7 ;).
nn2 nnn
Źródło: http://www.netext73.pl/2014/08/kernele-v308-premium-oparte-o-linux-3158.html

 

 

Kernel 3.16 wydany

Linux-Kernel1

Zgodnie z planem Linux opublikował wczoraj jądro 3,16.  To wydanie zawiera zunifikowaną grupe kontrolną pracy hierarchii, wiele ulepszeń  i jak zawsze  wiele nowych sterowników i ulepszeń wewnętrznych.

 

Kernel jak zawsze do pobrania ze strony https://www.kernel.org/

Kolejna rewizja SRU, premiera SRU Serwer i dalsze plany

SRU_MT

Nowy SRU (Szkolny Remiks Ucznia) o nazwie kodowej Marble Toy (MT) miał swoją premierę 11 lipca. Dziś mamy premierę SRU MT w wersji Serwer. Zatem gotowe jest w pełni funkcjonalne rozwiązanie dla pracowni informatycznych w placówkach oświatowych. Wszystko na Linuksie – pomoże to szkołom uniezależnić się od drogich systemów operacyjnych i programów!

Prace nad SRU rozpoczęły się w 2009 roku. SRU o nazwie kodowej MT powstawał od stycznia aż do połowy lipca 2014 roku. SRU MT wraz z pełnym środowiskiem edukacyjnym i użytkowym przeznaczony jest na „dekstopy” i od niedawnej premiery doczekał się kolejnych poprawek już w 35 rewizji. 35 poprawka przyniosła zmiany, których oczekiwali użytkownicy – teraz SRU MT ma mniejszą niż poprzednio objętość i zajmuje 2,2GB a także poprawnie przedstawia się w menu GRUB. Więcej o zmianach opisano na stronie sru.e-swoi.pl/nowa-wersja-obrazu-sruv35/.

Do uzupełnienia SRU MT instalowanego na komputerach uczniów brakowało systemu operacyjnego dla szkolnych serwerów. Dlatego też powstał SRU Serwer MT w pełni przygotowany do współpracy z udostępnioną wcześniej wersją SRU na stacje robocze. Zadaniem SRU Serwer MT jest udostępnianie łącza internetowego i automatyczne zestawienie sieci lokalnej, w której pracują komputery robocze w szczególności na SRU MT. W Serwerze działa domyślnie kilka zainstalowanych i skonfigurowanych usług, dzięki którym stanowi on kompletne rozwiązanie służące do udostępniania, filtrowania, zarządzania ruchem w sieci wewnętrznej i działania jako pamięć podręczna. Co ważne, serwer działa również w tzw. trybie „live” po uruchomieniu z pamięci Flash USB. Więcej o zmianach opisano na stronie sru.e-swoi.pl/konfiguracja-i-uruchamianie-sru-serwer/.

Systemy operacyjne SRU oraz SRU Serwer to bezpłatne wolne i otwarte oprogramowanie, które w pełni może zastąpić w szkołach drogie oprogramowanie, za których licencje i odnowienia polska szkoła przeznacza niemałe fundusze.  SRU oraz SRU Serwer pobrać można ze strony sru.e-swoi.pl/pobierz/.

W planach jest dalszy rozwój SRU i SRU Serwer MT. Niebawem pojawią się możliwości zdalnej instalacji SRU na wszystkich stacjach roboczych przez kilka kliknięć z poziomu serwera. Instalacja całej pracowni komputerowej trwać będzie około 30 min. Dodatkowo SRU przygotowywane jest tak, aby realizować na nim już nie tylko zajęcia ze SWOI – teraz będzie przygotowany do realizacji zajęć w ramach nowego edukacyjnego projektu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) pn. Koduj z Klasą, dotyczącego nauki programowania w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Pierwsze zajęcia dla nauczycieli mających wprowadzać Projekt w szkołach w zakresie programowania w Pythonie rozpoczną się już we wrześniu. SRU będzie również wspierać rządowy projekt e-Podręczniki – dlatego też pracujemy nad rozwiązaniem pobierania e-Podręczników do pamięci SRU Serwer aby uczniowie w szkole mogli pracować z nimi w trybie offline.

 

Źródło: http://e-swoi.pl/wiki/article/4997