WebHostingTalk

Artykuły autora: Miłosz Oller

5 grudnia o pakiecie telekomunikacyjnym w Brukseli

Większość państw jest przeciwna pakietowi telekomunikacyjnemu – podała PAP, powołując się na anonimowe źródło unijne („źródło UE”) i informując jednocześnie, że ministrowie mają omówić pakiet 5 grudnia w Brukseli.

– Pakiet telekomunikacyjny nie ma wielu zwolenników, większość krajów uważa, że to nie jest dobry pomysł – cytuje rozmówcę agencja prasowa. Chodzi o propozycję KE, która zakłada m.in. eliminację opłat za roaming w sieci komórkowej. Akurat temu pomysłowi Polska dotąd  sprzyjała.

Jak donosi PAP, większość krajów UE ma zastrzeżenia do trzech zasadniczych propozycji pakietu telekomunikacyjnego.Po pierwsze chodzi o tzw. paszport dla operatorów, czyli możliwość otrzymania licencji operatorskiej, która miałaby obowiązywać we wszystkich unijnych krajach. Jak tłumaczyło źródło, rządy obawiają się, że „doprowadzi to do monopolu i eliminacji mniejszych operatorów”.

Druga wątpliwość, to pytanie „kto zapłaci za usunięcie roamingu”. Ministrowie obawiają się, że koszty eliminacji roamingu zostaną przerzucone na połączenia lokalne, bo teraz z opłat za roaming operatorzy realizują inwestycje, które później będą musieli pokryć z innego źródła.

Trzecią kwestią budzącą sprzeciw jest – według źródła – przekazanie częstotliwości 700 MHz komunikacji mobilnej, bo w połowie krajów korzystają z niej telewizje.

Komisja Europejska przedstawiła pakiet przepisów „Connected Continent”, które miałyby wzmocnić konkurencyjność unijnej branży telekomunikacyjnej we wrześniu. Propozycja była zaprezentowana jako ostatni duży pakiet Komisji tej kadencji, który ma szansę na przyjęcie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju przyszłego roku. Jednym z kluczowych elementów propozycji jest eliminacja roamingu.

Źródło: rpkom.pl

Lasy Państwowe zapłacą TP 35,3 mln zł

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie zmieni operatora transmisji danych. W przetargu na dostawcę usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu w sieci rozległej WAN państwowa firma wybrała Telekomunikację Polską.

Zadanie obejmuje też wcześniejsze zestawienie, uruchomienie i przełączenie łączy z obecnej sieci IP VPN (MPLS) zamawiającego do sieci IP VPN (MPLS) wykonawcy. Uruchomienie usług nastąpi nie wcześniej niż 16 listopada 2014 r. Będą świadczone przez trzy lata.

Wartość kontraktu wynosi 35,3 mln zł brutto. Obecnie Lasy Państwowe również korzystają z usług narodowego operatora.

Przetarg miał charakter otwarty. Budżet przygotowany przez Lasy Państwowe opiewał na blisko 80 mln zł. W konkursie ofertę złożyło też konsorcjum: Exatela, GTS Poland i Netii.

Źródło: rpkom.pl

Spór o warunki obsługi technicznej sieci TP

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił dziś stanowiska uczestników konsultacji zakończonych 21 listopada, a dotyczących planowanej obniżki kar umownych za opóźnienia w realizacji i usuwaniu awarii usług hurtowych nakładanych na Telekomunikację Polską.

UKE proceduje zmiany w „Ofercie ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” w zakresie postanowień dotyczących awarii, zasad odpowiedzialności oraz kar umownych.

W toku konsultacji stanowiska przedstawili tym razem nie tylko operatorzy – strony umów o usługi hurtowe – ale również firmy zaangażowane w obsługę sieci od strony technicznej.

I choć Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji mocno krytykuje plan obniżenia kar nakładanych na TP (uważa również, że konsultacje powinny zostać powtórzone), to ma tym razem liczne grono przeciwników.

Pod wspólnym stanowiskiem w sprawie, popierającym obniżenie kar i zniesienie obowiązku prac naprawczych dla służb technicznych w weekendy od godz. 16-tej w soboty,  podpisały się takie firmy jak Atem, Sprint, Elmo, Netbud, KPRT, WPRT, Eltel Networks i Eneva. Partnerzy techniczni TP apelują o zrozumienie do UKE wyjaśniając, że TP przenosi na nich odpowiedzialność za nakładane na nią kary, co stanowi dla ich biznesów istotne ryzyko finansowe. Uważają też, że nawet obniżone wysokości kar będą ciągle za wysokie, jako nieadekwatne do relacji kosztów zapewnienia wymaganej jakości usług.

Postulują m.in., aby czas na usunięcie awarii został wydłużony.

Propozycje przedstawione przez partnerów technicznych TP.

Stanowisko KIGEiT.

Źródło: rpkom.pl

995 Numer alarmowy Child Alert

20 listopada uruchomiony został nowy numer alarmowy 995, dedykowany do systemu Child Alert, którego zadaniem jest inicjowanie akcji poszukiwawczej w przypadku uprowadzenia dziecka.
Wraz z uruchomieniem wdrażanego przez Komendanta Głównego Policji systemu Child Alert uruchomiony został również specjalny numer alarmowy – 995.

Informację o konieczności zapewnienia właściwego kierowania wywołań na nowoutworzony numer alarmowy zostały przekazane przez UKE do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także zamieszczone na stronach www Urzędu w postaci Tablic Numerów Kierowania Alarmowego (NKA), na podstawie których przedsiębiorcy telekomunikacyjni pozyskują informacje gdzie należy kierować dane wywołanie alarmowe.

Aktualizację Tablic Numerów Kierowania Alarmowego poprzedziła nowelizacja planu numeracji krajowej, wynikająca z przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne. Rozporządzenie obowiązuję od 20 listopada 2013 r. i  zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 1281.

* * *

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie uprowadzenia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana. Wizerunek dziecka jest publikowany m.in. za pośrednictwem stacji telewizyjnych, radiowych, internetu. Tablice informacyjne znajdują się w miejscach publicznych m.in. na dworcach, lotniskach. System alarmowy Child Alert działa w 11 krajach Unii Europejskiej.

Budowa systemu Child Alert to inicjatywa europejska, której celem jest zwiększenie efektywności poszukiwania zaginionych dzieci poprzez zaangażowanie obywateli, mediów oraz organizacji pozarządowych.

Dodatkowe informacje nt. Systemu Child Alert oraz poszukiwania osób zaginionych w Polsce na stronach internetowych MSW oraz Fundacji ITAKA oraz stronie internetowej Systemu Child Alert.

Źródło: uke.gov.pl

mBank rusza z bankowością mobilną do korporacji

mBank CompanyMobile to projekt z zakresu bankowości mobilnej mBanku w ramach, którego od 25 listopada  zaoferuje on aplikację mobilnę do zarządzania usługami bankowości korporacyjnej.

Bank podkreśla, że jest rozwiązanie dla osób podejmujących decyzje finansowe w firmie, które dokonują rozliczeń lub autoryzują dokonywanie określonych transakcji na rachunkach firmowych, a jednocześnie nie zawsze są na miejscu w biurze.

– Ze zleconych przez nas badań wynika, że jedynie 22 proc. osób odpowiedzialnych w firmach za finanse ma służbowe smartfony. Wśród respondentów, którzy posiadają tego typu urządzenia i mieli okazję skorzystać z bankowości mobilnej, czy to dla firm czy też prywatnie, zapotrzebowanie na korzystanie z korporacyjnej bankowości mobilnej gwałtownie rośnie – mówi Dariusz Nalepa, dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej mBanku. Odpowiedzią na te potrzeby jest mBank CompanyMobile. I w tym m.in upatruje swych szans mBank.

W aplikacji mBank CompanyMobile bank zastosował m.in. technologię push, w postaci powiadomień przychodzących z banku w czasie rzeczywistym. Taka opcja, o aktywacji której decyduje użytkownik, umożliwia szybką reakcję na wszelkie zmiany zachodzące na rachunkach, w tym autoryzowanie oczekujących transakcji. Technologia nie wymaga aktywnego logowania się do systemu, dopiero wybranie określonego powiadomienia wymusi konieczność bezpiecznego zalogowania się do rachunku.

Transakcje dokonywane za pośrednictwem aplikacji mobilnej muszą być każdorazowo autoryzowane za pomocą specjalnego tokenu w postaci DisplayCard, posiadającego format karty płatniczej.

Aplikacja jest dosępna w najpopularniejszych systemach mobilnych: iOS, Android, BlackBerry oraz Windows Phone, zarówno na smartfonach, jak i na tabletach.

mBank zapowiada, że zamierza rozwijać aplikację, dodając do niej kolejne rozwiązania, dostępne na platformie bankowości internetowej dla firm.

mBank szacuje, że w pierwszych 12 miesiącach od jej wprowadzenia skorzysta z niej ok. 5 tys. spośród ponad 16 tys. klientów tego segmentu.

Źródło: rpkom.pl