WebHostingTalk

Artykuły autora: Prot

Rynek nazw domeny .pl – Q3 2017

Raport za trzeci kwartał 2017 roku, dotyczący rynku domen w Polsce, NASK opublikował w dniu 23 listopada 2017 roku. Czytamy w nim, że na koniec września 2017 roku liczba aktywnych nazw w domenie .pl wynosiła prawie 2,6 mln, oraz ponownie, że z dużym zadowoleniem odnotowano fakt stałego wzrostu liczby abonentów domeny .pl – w tym okresie przybyło ich ponad 5,5 tys.

Domeny istniejące w rejestrze .pl

Na koniec września br. w rejestrze .pl znajdowało się 2 592 014 nazw aktywnych w DNS, z czego 25,52% zostało zarejestrowanych w 2017 roku. Spośród wszystkich aktywnych w DNS domen: 75,81% utrzymywanych nazw zarejestrowano bezpośrednio w domenie .pl, 19,66% w domenach funkcjonalnych (m.in. .com.pl, .edu.pl), 4,53% w domenach regionalnych (m.in. .warszawa.pl, .katowice.pl). Jak czytamy w raporcie, w trzecim kwartale 2017 roku nazwa.pl sp. z o.o. zdominowała rynek nazw domeny .pl, będąc tym samym liderem w zakresie obsługi domen (22,35%).

 

nask1

Źródło: Szczegółowy Raport NASK za trzeci kwartał 2017 roku

Nowe domeny w rejestrze .pl

W analizowanym okresie zarejestrowano 203 898 nazw domeny .pl, odpowiednio: 65 578 – w lipcu, 65 332 – w sierpniu, 72 985 – we wrześniu. Średnia dzienna liczba rejestrowanych domen w omawianym kwartale wyniosła 2 216, a najczęściej wybieranym rejestratorem była, jak poprzednio, nazwa.pl sp. z o.o., pośredniczyła ona przy rejestracji 33,93% nowych nazw. Na kolejnych miejscach pojawiły się firmy: home.pl S.A. (15,55%), OVH SAS (8,88%).

 

nask2

Źródło: Szczegółowy Raport NASK za trzeci kwartał 2017 roku

 

Odnowienie domeny na kolejny okres rozliczeniowy

Poziom odnowień na koniec września wyniósł 62,22%. W trzecim kwartale odnowiono ponad 388 tys. nazw, przy czym nazwy w domenie .pl stanowiły 76,37%, w domenach funkcjonalnych 18,90%, w domenach regionalnych 4,73%. Większość (81,74%) odnowionych domeny było zarejestrowanych przed rokiem 2016, 18,16% w 2016 roku, a pozostałe 0,10% w br. Dla 1 731 nazw przesunięto koniec okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni.

Abonenci nazw domeny .pl

Na koniec trzeciego kwartału w rejestrze .pl znajdowało się 1 035 681 wpisów dotyczących unikalnych abonentów nazw domeny .pl, czyli o 5 565 abonentów więcej niż w kwartale drugim. Na jednego abonenta przypadały średnio 2,51 nazwy domeny .pl; przedsiębiorcy stanowili 66,41% wszystkich abonentów, a osoby fizyczne 33,59%. Również w tym zakresie liderem okazała się nazwa.pl sp. z o.o., osiągając wynik na poziomie 23,23%.

 

nask3

Źródło: Szczegółowy Raport NASK za trzeci kwartał 2017 roku

Usługi dodatkowe rejestru .pl

Na koniec omawianego kwartału IDNy (domeny z narodowymi znakami diakrytycznymi) stanowiły 1,48% wszystkich aktywnych nazw domeny .pl, tj. 38 534. Natomiast ilość nazw, w rejestrze domeny .pl, zabezpieczonych protokołem DNSSE wyniosła 38 153.

Pełny, szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2017 roku można znaleźć pod adresem:  https://www.dns.pl/NASK_Q3_2017_RAPORT.pdf

Rynek nazw domeny .pl – Q2 2017

  • Data: 6 września 2017 Kategoria: Domeny
  • Komentarzy: 2

W dniu 29 sierpnia 2017 roku NASK zaprosił do lektury raportu podsumowującego rynek nazw domeny .pl w drugim kwartale 2017 roku. Na wstępnie dowiadujemy się, że na koniec czerwca br. liczba aktywnych nazw w rejestrze domeny .pl wyniosła 2,64 mln, czyli mniej niż na koniec ubiegłego kwartału (2,68 mln). Tendencję wzrostową dało się natomiast zauważyć w przypadku liczby abonentów, która zwiększyła się o 3,6 tys.

Domeny istniejące w rejestrze .pl
W rejestrze .pl na koniec czerwca 2017 roku znajdowało się 2 636 367 nazw aktywnych w DNS, w tym: 75,57% z nich było zarejestrowanych bezpośrednio w domenie .pl, 19,82% w domenach funkcjonalnych (m.in. .com.pl, .net.pl), 4,61% w domenach regionalnych (m.in. .waw.pl, .szczecin.pl). Spośród wszystkich aktywnych w DNS nazw domeny .pl, 17,40% zarejestrowanych zostało w 2017 roku. Liderem rynku obsługiwanych domen była nazwa.pl sp. z o.o., osiągając wynik na poziomie 21,78%.

Źródło: Szczegółowy Raport NASK za drugi kwartał 2017 roku

Odnowienie domeny na kolejny okres rozliczeniowy
Poziom odnowień na koniec analizowanego okresu wyniósł 61,68%, czyli blisko 391 tys. nazw, z czego nazwy w domenie .pl stanowiły 76,46%, w domenach funkcjonalnych 19,07%, a w domenach regionalnych 4,47%.  81,40% nazw domeny .pl, odnowionych w drugim kwartale, zarejestrowanych było przed rokiem 2016, 18,52% w roku 2016, a pozostałe 0,08% w 2017 roku. Dla 1 190 nazw przesunięto koniec okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni.

Nowe domeny w rejestrze .pl
Od początku kwietnia do końca czerwca zarejestrowano 205 072 nazwy domeny .pl, czyli średnio 2 254 domeny dziennie. Najwięcej nazw, tj. 71 933, zarejestrowano w kwietniu. W maju i czerwcu odpowiednio: 67 995 i 65 144 nowe nazwy. Najczęściej wybieranym rejestratorem była ponownie nazwa.pl sp. z o.o., pośredniczyła ona przy rejestracji 31,77% nowych nazw. Na kolejnych miejscach pojawiły się firmy: home.pl S.A. (15,81%), Michau Enterprises Ltd (9,08%).

Źródło: Szczegółowy Raport NASK za drugi kwartał 2017 roku

 Abonenci nazw domeny .pl

Na koniec drugiego kwartału w rejestrze .pl znajdowały się 1 030 123 wpisy dotyczące unikalnych abonentów nazw domeny .pl. Oznacza to, że ich liczba zwiększyła się o 3 616 w porównaniu do pierwszego kwartału. Udział rejestratorów w obsłudze abonentów nazw domeny .pl ilustruje poniższy wykres. Również w tym przypadku prym wiodła nazwa.pl sp. z o.o., osiągając wynik na poziomie 23,25%.

Źródło: Szczegółowy Raport NASK za drugi kwartał 2017 roku

Usługi dodatkowe rejestru .pl
IDNy (domeny z narodowymi znakami diakrytycznymi) stanowiły 1,49% wszystkich aktywnych nazw domeny .pl, tj. 39 250. Ich liczba zmniejszyła się o 766 nazw w porównaniu do poprzedniego okresu. Na koniec pierwszego kwartału w rejestrze domeny .pl znajdowało się 36 186 nazw zabezpieczonych protokołem DNSSEC. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca liczba zabezpieczonych domen zwiększyła się o 2 132 nazwy. Trend wzrostowy jest zauważalny i świadczy o tym, że abonenci zwracają coraz większą uwagę na bezpieczeństwo swoich domen i wykorzystują istniejące możliwości do ich zabezpieczenia.
Pełny, szczegółowy raport NASK za drugi kwartał 2017 roku dostępny jest w zasobach Krajowego Rejestru Domen .PL: https://www.dns.pl/NASK_Q2_2017_RAPORT.pdf