WebHostingTalk

Automatyczne zarządzanie chmurą Oktawave za pomocą linii komend i skryptów

Dla każdego administratora usług sieciowych dwa elementy są niezbędne: dostęp do infrastruktury z wykorzystaniem linii komend oraz możliwość automatyzacji działań za pomocą skryptów. Od dziś z obu tych funkcji mogą korzystać użytkownicy chmury obliczeniowej Oktawave dzięki udostępnieniu narzędzia o nazwie Oktawave CLI.

CLI (ang. Command Line Interface), znany bliżej jako wiersz poleceń lub linia komend, to jeden z najczęstszych sposobów komunikacji człowieka z systemami IT. Dzięki specjalnej składni oraz określonemu dokładnie zestawowi poleceń możliwe staje się kontrolowanie komputerów, sieci czy chmur obliczeniowych. Polecenia te możemy wydawać ręcznie, wpisując je pojedynczo w tzw. konsoli do zarządzania, lub automatycznie, grupując je w skrypty i uruchamiając w całych paczkach.

W chmurze obliczeniowej Oktawave możliwe jest komunikowanie się z instancjami z wykorzystaniem właśnie CLI. Wystarczy pobrać odpowiednie oprogramowanie Oktawave CLI 0.7 (do pobrania stąd: http://sourceforge.net/projects/oktawave-cli/files/releases/0.7/), zainstalować w systemie operacyjnym i uruchomić odpowiednie polecenie z poziomu konsoli administracyjnej. Obecnie narzędzie to jest dostępne w postaci paczek dla systemów Open SUSE, CentOS, Debian oraz Ubuntu, a także w postaci plików źródłowych do samodzielnej kompilacji.

Po zainstalowaniu Oktawave CLI 0.7 w systemie można zacząć zdalne zarządzanie swoimi instancjami w chmurze. W tym celu należy przejść proces autoryzacji i zacząć wydawać polecenia lub uruchamiać skrypty. Standardowa konstrukcja polecenia ma następującą postać.

oktawave-cli NAMESPACE COMMAND [arguments]

Mamy tutaj do czynienia z argumentem NAMESPACE, określającym najczęściej rodzaj usługi, do której się odnosimy, COMMAND, który określa czynność wykonywaną na danej instancji lub kontenerze, a także z parametrami uszczegóławiającymi.

Więcej informacji na temat instalacji i wykorzystania Oktawave CLI 0.7 znajduje się w paczce instalacyjnej dostępnej na stronie http://sourceforge.net/projects/oktawave-cli/files/releases/0.7/.

Oddanie użytkownikom CLI było możliwe tylko dzięki architekturze chmury, która od początku przewidywała komunikację z systemem z wykorzystaniem otwartego API. API Oktawave jest warstwą interfejsu umożliwiającą wszystkim klientom zarządzanie własnymi usługami za pomocą zewnętrznych narzędzi. Pozwala także twórcom aplikacji partnerskich połączenie z systemem Oktawave i stworzenie własnego programu dostępowego. Z poziomu aplikacji korzystającej z API Oktawave można wykonać wszystkie operacje, które są możliwe w systemie Oktawave w obrębie konta klienta (użytkownika końcowego), a także partnera (czyli zespołu administracyjnego)

„Kiedy zarządzamy złożonymi infrastrukturami IT, chcemy mieć pod ręką narzędzie, które pozwoli nam na szybkie i precyzyjne działanie. Wielu z nas wykorzystuje do tego celu konsolę, która daje nieograniczoną kontrolę i oszczędza czas. Teraz – dzięki naszemu otwartemu API – można zarządzać instancjami Oktawave właśnie w ten sposób! Dodajmy też, że każdy administrator będzie w ten sposób w stanie uruchamiać skrypty automatyzujące codzienną pracę” – komentuje Maciej Kuźniar, dyrektor projektu Oktawave.

Przydatne linki:
Strona projektu: http://www.oktawave.com/pl
O API: http://www.oktawave.com/pl/poznaj-nasze-api.html
O CLI: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz_poleceń
Pobierz Oktawave CLI 0.7: http://sourceforge.net/projects/oktawave-cli/files/releases/0.7/

Źródło: Informacja prasowa

Chmura tagów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *