WebHostingTalk

HP gwarantuje ciągłość biznesu firmom przechodzącym na IPv6

Szybki wzrost liczby użytkowników Internetu i urządzeń inteligentnych spowodował zmniejszenie puli adresów dostępnych w protokole IP wersja 4 (IPv4). Ponieważ pula ta wkrótce się wyczerpie, firmy muszą być przygotowane do przejścia na protokół IPv6, aby utrzymać konkurencyjność i mieć możliwość komunikowania się z nowymi i dotychczasowymi klientami używającymi protokołu IPv6. Wiele firm obawia się jednak zakłóceń w pracy swoich dotychczasowych sieci lub powstania luk w zabezpieczeniach w okresie przejściowym.

Nowe usługi HP Network Consulting for IPv6 pozwalają firmom wyeliminować problemy związane z przejściem na IPv6. Dzięki stopniowemu podejściu oferowanemu przez HP, klienci przechodzą najpierw z IPv4 do środowiska
dwu-protokołowego, a następnie do obsługującego tylko IPv6. Gwarantuje to bezproblemowe połączenia i ciągłość biznesu przy jednoczesnym minimalnym ryzyku.

HP we współpracy z klientami buduje rozwiązania, które odpowiadają na aktualne potrzeby organizacji i przynoszą natychmiastowe rezultaty. Usługi HP z tego obszaru obejmują:

  1. HP Transformation Experience Workshop for IPv6, interaktywną, trwającą pół dnia sesję, która pozwala klientom opracować wizję i plan zharmonizowania technologii z potrzebami przedsiębiorstwa w zakresie IPv6.
  2. HP IPv6 Readiness Assessment Service, dwuczęściową usługę, która umożliwia ocenę wpływu technicznego IPv6 na dotychczasową sieć i infrastrukturę informatyczną przez analizę gotowości oraz określenie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i problemów w zarządzaniu. W rezultacie klient może wspólnie z HP ustalić, kiedy, gdzie i w jaki sposób należy kontynuować migrację, aby uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji.
  3. HP IPv6 Web Start Service, usługę, która pozwala klientom utrzymać ciągłość komunikacji przez swoje sieci zewnętrzne w czasie realizacji kompleksowej strategii przejścia. Umożliwia zaprojektowanie i wdrożenie bramy, dzięki
  4. której serwis internetowy klienta działający dotąd tylko w oparciu o IPv4 może obsługiwać również IPv6, a więc działać w środowisku dwuprotokołowym.

Konsultanci HP doradzają klientom na wszystkich etapach przechodzenia na IPv6 — planowania, projektowania i wdrażania architektury finalnej. Są to następujące usługi:

  1. HP IPv6 Architecture and Design Service, usługa, która daje klientowi kompleksowy plan przejścia na IPv6. Konsultanci HP analizują środowiska dotychczasowe i docelowe, a następnie opracowują podstawową strategię, która gwarantuje pomyślne wdrożenie IPv6 w całym przedsiębiorstwie.
  2. HP IPv6 Transition Consulting Service, usługa ułatwiająca klientom, którzy zrealizowali etap IPv6 Architecture and Design Service, wdrożenie opracowanej strategii oraz określenie uaktualnień niezbędnych do funkcjonowania systemów i aplikacji.
  3. HP IPv6 Integration and Deployment Service, usługa, która w oparciu o przeszło 40-letnie doświadczenie HP w dziedzinie środowisk informatycznych z rozwiązaniami różnych dostawców zapewnia kompetencje techniczne i kompleksowe zarządzanie projektem, co gwarantuje wdrożenie bez zakłóceń.

Informacje o HP

HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe na świecie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, HP dostarcza szerokie portfolio
produktów, obejmujące drukarki, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną. Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/.

Źródło: Informacja Prasowa HP, Sigma Int.

Chmura tagów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *