WebHostingTalk

Artykuły z kategorii: Newsy

5 grudnia o pakiecie telekomunikacyjnym w Brukseli

Większość państw jest przeciwna pakietowi telekomunikacyjnemu – podała PAP, powołując się na anonimowe źródło unijne („źródło UE”) i informując jednocześnie, że ministrowie mają omówić pakiet 5 grudnia w Brukseli.

– Pakiet telekomunikacyjny nie ma wielu zwolenników, większość krajów uważa, że to nie jest dobry pomysł – cytuje rozmówcę agencja prasowa. Chodzi o propozycję KE, która zakłada m.in. eliminację opłat za roaming w sieci komórkowej. Akurat temu pomysłowi Polska dotąd  sprzyjała.

Jak donosi PAP, większość krajów UE ma zastrzeżenia do trzech zasadniczych propozycji pakietu telekomunikacyjnego.Po pierwsze chodzi o tzw. paszport dla operatorów, czyli możliwość otrzymania licencji operatorskiej, która miałaby obowiązywać we wszystkich unijnych krajach. Jak tłumaczyło źródło, rządy obawiają się, że „doprowadzi to do monopolu i eliminacji mniejszych operatorów”.

Druga wątpliwość, to pytanie „kto zapłaci za usunięcie roamingu”. Ministrowie obawiają się, że koszty eliminacji roamingu zostaną przerzucone na połączenia lokalne, bo teraz z opłat za roaming operatorzy realizują inwestycje, które później będą musieli pokryć z innego źródła.

Trzecią kwestią budzącą sprzeciw jest – według źródła – przekazanie częstotliwości 700 MHz komunikacji mobilnej, bo w połowie krajów korzystają z niej telewizje.

Komisja Europejska przedstawiła pakiet przepisów „Connected Continent”, które miałyby wzmocnić konkurencyjność unijnej branży telekomunikacyjnej we wrześniu. Propozycja była zaprezentowana jako ostatni duży pakiet Komisji tej kadencji, który ma szansę na przyjęcie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju przyszłego roku. Jednym z kluczowych elementów propozycji jest eliminacja roamingu.

Źródło: rpkom.pl

Lasy Państwowe zapłacą TP 35,3 mln zł

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie zmieni operatora transmisji danych. W przetargu na dostawcę usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu w sieci rozległej WAN państwowa firma wybrała Telekomunikację Polską.

Zadanie obejmuje też wcześniejsze zestawienie, uruchomienie i przełączenie łączy z obecnej sieci IP VPN (MPLS) zamawiającego do sieci IP VPN (MPLS) wykonawcy. Uruchomienie usług nastąpi nie wcześniej niż 16 listopada 2014 r. Będą świadczone przez trzy lata.

Wartość kontraktu wynosi 35,3 mln zł brutto. Obecnie Lasy Państwowe również korzystają z usług narodowego operatora.

Przetarg miał charakter otwarty. Budżet przygotowany przez Lasy Państwowe opiewał na blisko 80 mln zł. W konkursie ofertę złożyło też konsorcjum: Exatela, GTS Poland i Netii.

Źródło: rpkom.pl

Spór o warunki obsługi technicznej sieci TP

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił dziś stanowiska uczestników konsultacji zakończonych 21 listopada, a dotyczących planowanej obniżki kar umownych za opóźnienia w realizacji i usuwaniu awarii usług hurtowych nakładanych na Telekomunikację Polską.

UKE proceduje zmiany w „Ofercie ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” w zakresie postanowień dotyczących awarii, zasad odpowiedzialności oraz kar umownych.

W toku konsultacji stanowiska przedstawili tym razem nie tylko operatorzy – strony umów o usługi hurtowe – ale również firmy zaangażowane w obsługę sieci od strony technicznej.

I choć Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji mocno krytykuje plan obniżenia kar nakładanych na TP (uważa również, że konsultacje powinny zostać powtórzone), to ma tym razem liczne grono przeciwników.

Pod wspólnym stanowiskiem w sprawie, popierającym obniżenie kar i zniesienie obowiązku prac naprawczych dla służb technicznych w weekendy od godz. 16-tej w soboty,  podpisały się takie firmy jak Atem, Sprint, Elmo, Netbud, KPRT, WPRT, Eltel Networks i Eneva. Partnerzy techniczni TP apelują o zrozumienie do UKE wyjaśniając, że TP przenosi na nich odpowiedzialność za nakładane na nią kary, co stanowi dla ich biznesów istotne ryzyko finansowe. Uważają też, że nawet obniżone wysokości kar będą ciągle za wysokie, jako nieadekwatne do relacji kosztów zapewnienia wymaganej jakości usług.

Postulują m.in., aby czas na usunięcie awarii został wydłużony.

Propozycje przedstawione przez partnerów technicznych TP.

Stanowisko KIGEiT.

Źródło: rpkom.pl

Raport NASK za trzeci kwartał 2013

NASK udostępnił raport za trzeci kwartał, pełen raport znajdziecie pod adresemwww.dns.pl/NASK_Q3_2013_RAPORT.pdf Łączna ilość utrzymywanych domen zwiększyła się o 11,2 tys domen. Widać wyraźny spadek zainteresowania domenami .pl na rynku.

Odnotowano 237 688 nowych rejestracji, co sprawia że Q3 2013 był jednym z najsłabszych kwartałów w historii publikacji raportów kwartalnych przez NASK. Ostatni tak słaby wynik padł blisko 3 lata temu w Q2 2010 kiedy zarejestrowano 235 848 nowych domen.

 

 

domeny-pl-nask-raport

rejestracje-domen-pl-dziennie
 

W rankingu rejestrów w UE polski rejestr utrzymał szóste miejsce, z tym że rejestr włoski i francuski wyraźnie powiększyły przewagę nad krajową domeną .pl Poza zasięgiem wszystkich rejestrów pozostaje rejestr domen niemieckich z ilością domen przekraczającą 15,5 mln.

 

domeny-pl-w-europie
 

Wśród partnerów NASK największy udział w obsłudze nazw domeny .pl utrzymał home.pl. Na kolejnych miejscach uplasowały się firmy Netart S.A., Consulting Service Sp z o.o. oraz Michau Enterprises Ltd.

 

udzial-domen-pl-w-polsce
 

W przypadku nowych rejestracji na pierwszym miejscu uplasował się home.pl, z udziałem w wysokości 25,25%

 

rejestracje-nowych-domen-pl
 

W związku z premierą nowych domen TLD, domenę .pl czeka ciężki 2014 rok. Wyzwaniem dla rejestru będzie utrzymanie wzrostów ilości domen .pl, zwłaszcza widząc zmniejszone zainteresowanie z Q3 2013.

 

Wpis powstał przy współpracy z blog.home.pl

995 Numer alarmowy Child Alert

20 listopada uruchomiony został nowy numer alarmowy 995, dedykowany do systemu Child Alert, którego zadaniem jest inicjowanie akcji poszukiwawczej w przypadku uprowadzenia dziecka.
Wraz z uruchomieniem wdrażanego przez Komendanta Głównego Policji systemu Child Alert uruchomiony został również specjalny numer alarmowy – 995.

Informację o konieczności zapewnienia właściwego kierowania wywołań na nowoutworzony numer alarmowy zostały przekazane przez UKE do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także zamieszczone na stronach www Urzędu w postaci Tablic Numerów Kierowania Alarmowego (NKA), na podstawie których przedsiębiorcy telekomunikacyjni pozyskują informacje gdzie należy kierować dane wywołanie alarmowe.

Aktualizację Tablic Numerów Kierowania Alarmowego poprzedziła nowelizacja planu numeracji krajowej, wynikająca z przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne. Rozporządzenie obowiązuję od 20 listopada 2013 r. i  zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 1281.

* * *

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie uprowadzenia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana. Wizerunek dziecka jest publikowany m.in. za pośrednictwem stacji telewizyjnych, radiowych, internetu. Tablice informacyjne znajdują się w miejscach publicznych m.in. na dworcach, lotniskach. System alarmowy Child Alert działa w 11 krajach Unii Europejskiej.

Budowa systemu Child Alert to inicjatywa europejska, której celem jest zwiększenie efektywności poszukiwania zaginionych dzieci poprzez zaangażowanie obywateli, mediów oraz organizacji pozarządowych.

Dodatkowe informacje nt. Systemu Child Alert oraz poszukiwania osób zaginionych w Polsce na stronach internetowych MSW oraz Fundacji ITAKA oraz stronie internetowej Systemu Child Alert.

Źródło: uke.gov.pl