WebHostingTalk

Obniżka stawek w ramach spraw arbitrażowych dla domen .eu

Czeski Sąd Arbitrażowy (CAC) i rejestr .eu EURid ogłaszają dziś specjalną obniżkę stawek procesowych, aby ułatwić zainteresowanym dostęp do procedury Pozasądowego Rozstrzygania Sporów (ADR) dotyczących rejestracji nazw domen .eu w Europie. Koszt procedury podstawowej zostaje obniżony o 50%, a nowy cennik będzie obowiązywać przez sześć miesięcy od 1 lipca 2012 r.

Ten krok stanowi odpowiedź na zalecenia wydane w ramach audytu zewnętrznego odnośnie usługi ADR .eu, przygotowanego dla EURidu. Procedura ADR .eu funkcjonuje prawidłowo, ale wyniki audytu wskazują, że obniżenie stawki dodatkowo zwiększy dostępność i widzialność usługi na rynku.

„Czeski Sąd Arbitrażowy to instytucja pozasądowa uprawniona do rozstrzygania sporów związanych z rejestracją nazw domen .eu. Mamy nadzieję, że ten nowy cennik dodatkowo poszerzy grono osób które będą chciały rozwiązywać spory rejestracyjne dla domen .eu drogą pozasądową.” – stwierdził Peter Hostas, Członek Zarządu Czeskiego Sądu Arbitrażowego.

Dyrektor Generalny EURid, Marc Van Wesemael, dodał: „Jako rejestr EURid umożliwiamy pozasądowe rozstrzyganie sporów wszystkim podmiotom posiadającym uzasadnione roszczenia wobec danej nazwy domeny .eu. Obniżenie stawek w roku 2012 jest jednym ze sposobów jak ułatwić dostęp do procedury ADR .eu, szczególnie małym firmom europejskim.”

EURid planuje także współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników Korporacyjnych (ang. European Company Lawyers Association, ECLA) w celu podwyższenia społecznej świadomości na temat stosowania pozasądowej procedury arbitrażowej dla domen .eu, która stanowi wygodną i szybką alternatywę wobec formalnej ścieżki prawnej. CAC ma także w planie udoskonalenie swojej platformy ADR oferowanej online .eu oraz czynności proceduralnych.

Dlaczego ADR
Do zaskarżenia rejestracji danej nazwy domeny .eu ma prawo każdy, kto jest przekonany, że dysponuje prawem pierwszeństwa do danej nazwy .eu, a aktualny abonent dokonał jej rejestracji w celach spekulacyjnych lub niezgodnych z prawem. Można oczywiście dochodzić swoich praw we właściwym sądzie europejski, ale EURid oferuje szybką i wygodną procedurę ADR .eu prowadzoną przez niezależny CAC. Nie ma potrzeby odbywania jakichkolwiek podróży, ponieważ postępowanie prowadzone jest online, a komunikacja odbywa się drogą mailową w 21 oficjalnych językach UE. Przeciętny czas rozstrzygania sporu wynosi cztery miesiące.

W 2005 roku EURid powołał CAC na swojego przedstawiciela w zakresie ADR. Zatwierdzenie każdej decyzji ADR .eu musi być dokonane przez arbitra (arbitrów) zespołu rozstrzygającego, wybranego przez CAC z listy 136 akredytowanych ekspertów międzynarodowych.

Garść liczb
W 2011 roku zgłoszono do arbitrażu przez ADR 47 przypadków rejestracji nazw domen .eu i opublikowano 42 decyzje, w tym 38, czyli 90% na korzyść skarżącego. Łącznie od momentu uruchomienia procedury rozstrzygania sporów .eu w 2005 roku odbyło się ponad 1000 postępowań.

Więcej informacji o nowym cenniku ADR .eu można znaleźć na stronie internetowej: http://eu.adr.eu.

Informacje o ADR.eu w Czeskim Sądzie Arbitrażowym
ADR.eu jest ośrodkiem arbitrażu sporów związanych z nazwami domen .eu. ADR.eu jest usługą świadczoną przez Czeski Sąd Arbitrażowy (CAC) z siedzibą w Pradze, stolicy Republiki Czeskiej. ADR.eu to jedyny dostawca ADR w odniesieniu do sporów dotyczących nazw domen .eu. ADR.eu pomaga właścicielom marek i znaków towarowych, rejestratorom nazw domen i firmom rejestracyjnym na całym świecie w rozwiązywaniu konfliktów w szybki, skuteczny i niedrogi sposób.

CAC jest organizacją non-profit, działającą przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej. Istniejący od 1949 roku CAC zajmuje się krajowymi i międzynarodowymi sporami handlowymi związanymi miedzy innymi z kwestiami dotyczącymi IP i technologii. W 2011 roku CAC prowadził ponad 3000 procedur arbitrażowych. Postępowania są prowadzone w 21 oficjalnych językach UE. Więcej informacji można znaleźć na stronach http://eu.adr.eu i http://www.soud.cz.

Informacje o .eu i EURid
Domena .eu oferuje wspólną tożsamość w Internecie dla 500 milionów Europejczyków z 27 krajów. Od momentu pojawienia się domeny w sieci w 2005 roku zarejestrowano już ponad 3 miliony adresów z końcówką .eu. Ponad trzy miliony nazw. eu zostało zarejestrowanych od otwarcia rejestracji w 2005 r. Wiele firm używa adresu .eu ze względów praktycznych i aby podkreślić swoje europejskie pochodzenie. Wśród znanych firm domenę .eu wybrało m.in. Bridgestonee, Century 21, Hyundai, MAN Group, Microsoft Corporation oraz UniCredit Group.

EURid jest organizacją niezyskową wyznaczoną przez Komisję Europejską do zawiadywania rejestracjami domeny .eu w Internecie. EURid współpracuje z około 850 akredytowanymi rejestratorami obsługując swoich klientów w 23 oficjalnych językach Unii. Główne biuro firmy znajduje się w Brukseli (Belgia), EURid posiada także biura regionalne w Pizie (Włochy), Pradze (Czechy) oraz w Sztokholmie (Szwecja). Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.eurid.eu.

 

Źródło: Informacja prasowa
Zdjęcie: ADR.eu

Chmura tagów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *