WebHostingTalk

Operatorzy wspólnie przeciwko dewastacjom

Wczoraj podpisano specjalne memorandum dotyczące walki z przypadkami niszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Jego sygnatariuszami zostali m.in. prezesi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego oraz oczywiście operatorzy (w tym Orange i Netia), przedsiębiorcy, organizacje i izby gospodarcze z sektorów: telekomunikacyjnego, energetycznego oraz transportu kolejowego.

W ramach akcji będziemy uświadamiać, że kradzieże są dokonywane głównie przez wyspecjalizowane gangi, a nie biednych ludzi – powiedział Piotr Muszyński, wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Orange Polska, który w imieniu firmy podpisał memorandum. Celem memorandum jest podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania Polaków w aktywne reagowanie na zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Sygnatariusze porozumienia będą wspierać operatorów infrastruktury oraz policję w wypracowaniu i wdrożeniu nowych standardów współpracy, wykorzystaniu rozwiązań przyjętych w krajach UE, a także monitorowaniu skali kradzieży infrastruktury w Polsce.

Od kilku lat Orange Polska odnotowuje ciągły wzrost dewastacji i kradzieży kabli telekomunikacyjnych. W 2009 r. było ich w Polsce 2949, w 2010 r. już 7994, w 2011 r. 10031. Od stycznia do lipca 2012 r. takich zdarzeń było 5489. Łącznie w latach 2009 – 2012 były one powodem uszkodzeń 1,4 mln łączy abonenckich, a ich naprawa kosztowała Orange Polska ponad 88 mln złotych. Na Śląsku prowadzona już blisko rok akcja przynosi bardzo dobre rezultaty. Dzięki znacznie częstszej reakcji mieszkańców, którzy powiadamiają policję o niepokojących zdarzeniach, w I kwartale 2012 r. liczba kradzieży infrastruktury telekomunikacyjnej w Katowicach spadła aż o 55 proc.

Także Netia poinformowała na swoim blogu, że odnotowuje średnio ok. 40 tego typu zdarzeń miesięcznie i większość z nich nie pozostaje bez wpływu na ciągłość świadczenia usług. Operator szacuje, że rocznie nawet kilkadziesiąt tysięcy abonentów odczuwa przerwy w świadczeniu usług spowodowane kradzieżami i dewastacją sieci. Koszty odtworzenia zniszczonej i skradzionej infrastruktury siegają kilku milionów złotych rocznie.

 

źródło:
http://biuroprasowe.orange.pl/biuroprasowe/pr/2266/orange-wspiera-wspolprace-na-rzecz-przeciwdzialania-kradziezom-i-dewastacji-infrastruktury
http://blog.netia.pl/netia/entry/wspolnie-przeciwko-wandalom-i-zlodziejom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *