WebHostingTalk

Oprogramowanie HP Business Service Management


Firma HP poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej wersji oprogramowania 
HP Business Service Management (BSM). Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie, które wykorzystuje możliwości analizy dużych zbiorów danych w celu zwiększania wydajności i dostępności oprogramowania biznesowego w mobilnych i hybrydowych środowiskach informatycznych.

Z uwagi na coraz częstsze stosowanie technologii wirtualizacji i przetwarzania w chmurze działy informatyki nie znają szczegółowo wszystkich technologii wykorzystywanych w swoim środowisku, nie są też w stanie sprawować nad nimi kontroli. Utrudnia to zespołom odpowiedzialnym za obsługę aplikacji i eksploatację infrastruktury przewidywanie potencjalnych problemów. Działy te potrzebują nowego rozwiązania, potrafiącego przewidzieć wystąpienie znanych problemów, a także zidentyfikować nieznane problemy jeszcze przed ich zaistnieniem.

Oprogramowanie HP BSM zapewnia kompleksowy wgląd w aplikacje i usługi informatyczne. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do analizy danych bieżących i historycznych, umożliwiającemu monitorowanie stanu całego środowiska informatycznego od usług i aplikacji biznesowych po infrastrukturę i sieci klienci mogą przewidywać rzeczywiste problemy związane z tym środowiskiem jeszcze przed ich wystąpieniem.

Dysponując narzędziami do monitorowania starszego typu, nasz zespół ds. eksploatacji miał kłopoty z oceną poziomu istotności poszczególnych problemów z usługami oraz z identyfikowaniem ich przyczyny” powiedział Leiv-Erik Verspoor, starszy konsultant ds. platform w firmie Sykehuspartner uznawanej za największego usługodawcę świadczącego usługi informatyczne na rzecz szpitali w Europie północnej. „Oprogramowanie HP BSM wysyła do działu informatyki automatyczne powiadomienia o potencjalnych problemach z naszą infrastrukturą i usługami. Dzięki temu możemy szybko rozwiązać dany problem, aby skrócić czas przestojów i w konsekwencji obniżyć koszty ponoszone przez naszych klientów”.

Oprogramowanie HP do analizy danych operacyjnych umożliwia analizowanie danych dotyczących funkcjonowania środowiska informatycznego

W oprogramowaniu HP BSM wdrożono nowy moduł HP Operational Analytics (OpsAnalytics), umożliwiający generowanie przydatnych analiz dotyczących stanu usług informatycznych poprzez automatyzację korelacji i analizy skonsolidowanych danych, w tym danych na temat poszczególnych komputerów, dzienników oraz informacji dotyczących zdarzeń, topologii i wydajności.

Moduł HP OpsAnalytics powstał w wyniku integracji produktu HP ArcSight Logger — uniwersalnego rozwiązania do zarządzania dziennikiem — z wyjątkowymi możliwościami korelacji oferowanymi przez oprogramowanie HP Operations Manager i (OMi) oraz z funkcjami analizy predykcyjnej udostępnianymi przez oprogramowanie HP Service Health Analyzer (SHA).

Kombinacja ta zapewnia dogłębny wgląd we wszelkie problemy wydajności i dostępności, dzięki czemu klienci mogą:

  • wykrywać i eliminować znane problemy jeszcze przed ich wystąpieniem dzięki funkcji analizy predykcyjnej, która prognozuje problemy i określa ich priorytety w zależności od potencjalnego wpływu na działalność biznesową;
  • rozwiązywać z wyprzedzeniem nieprzewidziane problemy poprzez gromadzenie, przechowywanie i analizę danych dotyczących funkcjonowania środowiska informatycznego w celu automatycznego korelowania nieprawidłowości w usługach ze źródłem problemu;
  • obsługiwać incydenty szybciej dzięki wiedzy opartej na analizie danych historycznych dotyczących podobnych zdarzeń z przeszłości, przeprowadzanej z wykorzystaniem funkcji przeszukiwania dzienników i danych dotyczących zdarzeń.

Oprogramowanie HP BSM pomaga klientom maksymalnie wykorzystać inwestycje w infrastrukturę informatyczną, zapewniając kompleksowy wgląd w środowiska heterogeniczne poprzez:

  • zapewnienie dostępności usług dzięki kompleksowemu wglądowi w wydajność infrastruktury informatycznej, poprzez agregowanie danych z różnych źródeł w ramach jednej konsoli z wykorzystaniem gotowych konektorów do szeregu systemów zarządzania, w tym do produktów IBM Tivoli Enterprise Console, IBM Tivoli Monitoring i Microsoft® System Center;
  • zwiększanie wydajności aplikacji działających w środowiskach przetwarzania w chmurze OpenStack i Python za pomocą funkcji diagnostycznych, które wykrywają wąskie gardła w wydajności;
  • zwiększanie dostępności aplikacji internetowych i mobilnych poprzez zapewnienie klientom lepszego wglądu w problemy związane z wydajnością.

HP udostępnił także oprogramowanie HP Virtualization Performance Viewer (vPV), które pomaga administratorom środowisk zwirtualizowanych i ekspertom ds. wirtualizacji (virtualization subject matter expertsvSME) diagnozować i eliminować wąskie gardła w wydajności tych środowisk. Bezpłatna wersja tego oprogramowania jest już dostępna do pobrania.

Oprogramowanie dostępne do wdrażania w modelu hybrydowym

Oprogramowanie HP Business Service Management można wdrażać w modelu hybrydowym, w którym rozwiązanie HP Application Performance Management udostępniane jako usługa na platformie HP Software as a Service jest zintegrowane z wdrożonymi w siedzibie klienta elementami oprogramowania HP BSM. Taki model wdrażania pozwala klientom szybciej osiągnąć zamierzone korzyści i obniżyć koszty poprzez minimalizację niezbędnych inwestycji początkowych.

Usługi HP pomagają klientom w planowaniu, wdrażaniu i uzyskiwaniu pomocy technicznej

Dział usług specjalistycznych w zakresie oprogramowania HP (HP Software Professional Services) oferuje pakiet usług HP BSM Upgrade Services zapewniający klientom możliwości wyboru i poczucie bezpieczeństwa. Pakiet obejmuje szeroką gamę opcji od oferowanych w stałej cenie usług zdalnych dostosowanych do potrzeb prostych, niewielkich konfiguracji aż po wdrażanie na miejscu u klienta niestandardowych uaktualnień do dużych i złożonych instalacji klasy korporacyjnej.

Dodatkowe informacje na temat nowej wersji oprogramowania HP BSM będą udostępniane w ramach serii seminariów internetowych, z których pierwsze zaplanowano na 8 stycznia 2013 r. Więcej informacji na temat oprogramowania HP BSM, w tym artykuły przeglądowe, informacje o produkcie i krótkie opisy rozwiązania, można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/bsm.

Ceny i dostępność

Nowa wersja oprogramowania HP Business Service Management będzie dostępna na całym świecie będzie ją można kupić bezpośrednio w HP lub za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci partnerów handlowych firmy. Cena rozwiązania jest uzależniona od modelu licencji.

Bezpłatne wersje programów HP Virtualization Performance Viewer (vPV) i HP ArcSight Logger można pobrać odpowiednio pod adresem www.hp.com/go/vpv i www.hp.com/go/opsanalytics

Chmura tagów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *