WebHostingTalk

Cloud Meeting, czyli cykl warsztatów poświęconych chmurze

Cloud Meeting, czyli cykl warsztatów poświęconych chmurze organizowanych przez Oktawave oraz Cloud Security Alliance

Oktawave we współpracy z Cloud Security Alliance organizuje cykl warsztatów, których celem jest upowszechnienie idei chmury obliczeniowej jako nowoczesnego i oszczędnego sposobu wykorzystania infrastruktury informatycznej w biznesie. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 5 lutego w Warszawie.

Według najnowszego badania 451 Research rynek chmury obliczeniowej w ciągu kolejnych trzech lat będzie rósł o około 36% kwartalnie, by w 2016 roku osiągnąć wartość 19,5 miliarda dolarów. To jeden z najszybciej rosnących sektorów IT, który zmienia oblicze nie tylko samej branży, ale również całego biznesu, który dziś w dużej mierze bazuje na nowych technologiach.

Na całym świecie tysiące firm osiąga przewagę konkurencyjną, usprawnia swoją organizację i odnotowuje pokaźne oszczędności właśnie dzięki cloud computingowi. Ta rewolucja dotarła również do Polski w postaci rodzimej chmury – Oktawave.

„Chmura obliczeniowa to stosunkowo nowa kategoria produktu. Polscy przedsiębiorcy owszem, słyszeli o niej, ale często nie wiedzą, w jaki sposób mogą z niej skorzystać, jak uczynić procesy w firmie efektywniejszymi i – najważniejsze – jak zacząć dzięki niej redukować koszty wydawane na infrastrukturę IT. Dlatego we współpracy z ekspertami z Cloud Security Alliance postanowiliśmy przygotować cykl szkoleń, by podzielić się z rodzimym biznesem najlepszą wiedzą i praktykami” – mówi Dariusz Nawojczyk, CMO, Oktawave.

Czym jest Cloud Meeting?

To cykl spotkań́ w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych dla osób zainteresowanych rozwiązaniami opartymi na cloud computingu, które chcą zdobyć rzetelną wiedzę na temat wykorzystani chmury w swojej organizacji. Każde ze spotkań́ podzielone jest na cześć́ szkoleniową, case studies, interaktywne dyskusje oraz warsztaty. Podczas Cloud Meeting specjaliści reprezentujący firmy związane z cloud computingiem oraz eksperci reprezentujące niezależne organizacje podzielą się̨ wiedzą, a także doświadczeniami w zakresie innowacyjnych rozwiązań́ przetwarzania danych w chmurze.

Do kogo jest adresowany?

Cloud Meeting kierowany jest do osób zainteresowanych wykorzystaniem możliwości, jakie daje technologia pracy w chmurze, a także do osób, które chciałyby uzyskać́ odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące cloud computingu. Każde spotkanie będzie doskonałą okazją do wysłuchania niezależnych opinii ekspertów, a także zdobycia praktycznej i sprawdzonej wiedzy o chmurze. Wynikiem szkolenia ma być rzetelna wiedza na temat sposobów usprawnienia IT w swojej organizacji.

Gdzie można się zapisać?

Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 lutego 2014 w Warszawie (Domaniewska 44a, Platinium 5) o godz. 8:30 i będzie miało charakter śniadania biznesowego. Oprócz ekspertów z Oktawave oraz Cloud Security Alliance swoimi doświadczeniami podzielą się także specjaliści z firm takich jak Altab, Qualys oraz Thulium.

Liczba miejsc na każde spotkanie jest ograniczona – o możliwości wzięcia udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszenia. Rejestracja prowadzona jest przez stronę WWW: http://cloudmeeting.pl.

„Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wykonać kolejny krok na drodze do wykorzystania chmury w swoim biznesie. Cloud Meeting to szansa na uzyskanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania bezpośrednio od osób, które cloud computingiem żyją na co dzień” – dodaje Marcin Fronczak, prezes Cloud Security Alliance.

Więcej informacji

Źródło: informacja prasowa

Wręczenie certyfikatów Prezesa UKE na 2014 rok

9 stycznia br. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Prezesa UKE. W gronie laureatów znaleźli się: Orange Polska, UPC Polska, CenterNet oraz FOSET Paweł Szubczyński.

Pogram certyfikacji usług telekomunikacyjnych realizowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ma na celu wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, jak również zapewnienie użytkownikom najlepszej ochrony przed nadużyciami.

Przyznawane od kilku lat Certyfikaty Prezesa UKE stanowią „znak jakości” istotny zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – powiedziała Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – Celem programu certyfikacji jest zapewnienie użytkownikom jak najwyższej jakości usług i ochrony przed różnego rodzaju nadużyciami oraz wspieranie konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi  – dodała Prezes UKE.

Program certyfikacji ma przede wszystkim zwrócić uwagę przedsiębiorców i wszystkich użytkowników na najistotniejsze wyzwania sektora telekomunikacji i nowych technologii. Są to m.in. bezpieczeństwo korzystania z sieci internetowej, potrzeba wyrównywania szans i zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych w dostępie do usług telekomunikacyjnych, konieczność pomocy i poprawy kompetencji cyfrowych osób powyżej 50 roku życia, a także zwiększenie dostępu do przejrzystych informacji o ofertach.

Po przeprowadzonej analizie złożonych wniosków, Prezes Magdalena Gaj postanowiła przyznać Certyfikat Prezesa UKE na rok 2014 dla następujących przedsiębiorców:

  • Orange Polska S.A. oraz UPC Polska Sp. z o.o. – w kategorii Bezpieczny Internet;
  • CenterNet S.A. – w kategorii Senior;
  • FOSET Paweł Szubczyński – w kategorii Porównywarka ofert usług telekomunikacyjnych.

Więcej informacji na: http://uke.gov.pl/wreczenie-certyfikatow-prezesa-uke-na-2014-rok-13265#

UKE: Sprawozdanie z retencji danych

Na mocy art. 180g ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do 31 stycznia 2014 r. jest zobowiązany do złożenia Prezesowi UKE informacji dotyczącej ilości przypadków udostępniania uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej oraz sądom i prokuratorom danych retencyjnych w 2013 roku.

Informację powyższą przedsiębiorcy składają za pomocą nowego formularza, którego wzór został określony w Rozporządzeniu  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r., w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępnienia danych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1201).

Przekazanie informacji, o której mowa powyżej jest obligatoryjne, nawet wówczas gdy przedsiębiorca nie był adresatem wniosków lub żądań udostępnienia danych retencyjnych. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 28 ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełni powyższego obowiązku poprzez niezłożenie formularza lub złożenie go po 31 stycznia 2014 r. podlega karze pieniężnej w wysokości określonej w art. 210 ust. 1 ustawy.

Z dniem 21 stycznia 2013 roku, nastąpiła istotna zmiana przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych. Zmiana dotyczyła skróconego okresu obowiązkowego przechowywania danych retencyjnych. Obecnie okres ten wynosi 12 miesięcy.

Na skutek powyższego zmieniony został wzór formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi UKE informacji o udostępnianiu danych retencyjnych w roku poprzednim. Formularz został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r., w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępnienia danych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 11 października 2013 r. pod pozycją 1201. Rozporządzenie to zastępuje nie obowiązujące już Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 3 poz. 15). Tym samym wzór formularza obowiązujący w latach 2010-2012 jest już nieaktualny.

Za pomocą formularza przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są co roku, do 31 stycznia, składać do Prezesa UKE, za rok poprzedni informację o:

  1. łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  2. czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie;
  3. łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o których mowa w pkt 2, nie mogły być zrealizowane.

Uzyskane w ten sposób informacje Prezes UKE przekazuje Komisji Europejskiej (zgodnie z art. 180g ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego).

Źródło oraz więcej informacji: http://uke.gov.pl/przypominamy-o-sprawozdaniach-w-zakresie-retencji-danych-za-2013-rok-13251

ATM podłączył się do punktu wymiany ruchu w Moskwie

ATM, właściciel i operator ogólnopolskiej sieci światłowodowej Atman poszerzył zasięg swojej sieci o kolejny zagraniczny punkt wymiany ruchu internetowego — MSK-IX w Moskwie, co rozszerzyło zagraniczny zasięg sieci do 7400 km.

Jak przekonuje ATM uczestnictwo w moskiewskim węźle wymiany ruchu zoptymalizuje koszty dostępu do Internetu i innych usług Atman i otworzy drogę do wschodnioeuropejskich zasobów internetowych. Klientom spółki korzystającym z usług IP bezpośredni styk sieci Atman z rosyjskimi operatorami i dostawcami treści zapewni  lepszą jakość usług i zmniejszy opóźnienia w transmisji danych. Czwarte łącze międzynarodowe sieci Atman oznacza także krótsze ścieżki routingu (trasy wysyłania pakietów danych)  i dodatkową redundancję (nadmiarowość) w łączności z zasobami poza Polską, a co za tym idzie także większe bezpieczeństwo telekomunikacyjne.

Spółka podkreśla, że uruchomienie łącza do Moskwy wpisuje się w realizowaną strategię rozwoju ATM, ukierunkowaną na poszerzanie oferty Atman dla klientów zagranicznych m.in. poprzez obecność w kluczowych węzłach międzyoperatorskich. Jednocześnie jest to ważny krok w rozwoju biznesu spółki skierowanego na Wschód. Dzięki temu spółka zyskuje nowe możliwości pozyskiwania klientów w regionie środkowo i wschodnioeuropejskim.

Źródło: rpkom.pl

Finlandia pociągnie światłowód po dnie Bałtyku

Budowę kabla światłowodowego na dnie Bałtyku, mającego w 2015 roku połączyć Finlandię z Niemcami, zapowiedział w środę fiński rząd – informuje PAP.

Połączenie o dużej przepustowości, służące transmisji danych „ma zapewnić międzynarodową telekomunikację między Wschodem a Zachodem” oraz „wspierać rozwój fińskiej gospodarki w sektorze cyfrowym”.

– Nowy kabel sprawi, że Finlandia stanie się wyjątkowym globalnym hubem przesyłu danych – stwierdził minister Pekka Haavisto (Partia Zielonych), który w rządzie premiera Katainena odpowiada za nadzór nad mieniem państwowym.

Haavisto poinformował, że skarb państwa pokryje 30 proc. kosztów inwestycji, szacowanych na 100 mln euro. Reszta ma pochodzić od inwestorów instytucjonalnych oraz firm prywatnych.

Na razie nie jest znana dokładna trasa ułożenia kabla na dnie Morza Bałtyckiego. Według fińskiej telewizji publicznej YLE podwodny światłowód może zostać poprowadzony przez bałtyckie wyłączne strefy ekonomiczne Estonii, Łotwy, Litwy oraz Polski lub alternatywnie wzdłuż wybrzeża Szwecji i Danii (Bronholm).

Dziś transmisja danych do i z Finlandii odbywa się przez most nad cieśniną Sund, łączący Danię ze Szwecją. Amerykański koncern Google poinformował w listopadzie, że zainwestuje 450 mln euro w rozwój centrum danych w miejscowości Hamina w południowo-wschodniej Finlandii. Utworzenie podobnych ośrodków zapowiedziały wcześniej amerykański koncern Microsoft oraz rosyjski odpowiednik Google’a Yandex.

Źródło: rpkom.pl