WebHostingTalk

Exatel przetestował 400 Gb/s na jednej fali

Operatorzy B2B przygotowują się do znaczącego wzrostu ilości danych, które będą musiały przetransportować ich sieci, jeśli spełnią się prognozy takich firm jak Ericsson, czy Cisco.

Dziś firmy Exatel i Huawei poinformowały dziś o pomyślnym zakończeniu testów w sieci operatora systemu WDM 400G, wykorzystującego pojedynczą falę nośną.

Podczas testów beta przeprowadzonych w pracującej sieci Exatel udało się przesłać sygnały z prędkością 400 Gb/s przy pomocy pojedynczej fali na trasie od siedziby operatora w Warszawie (przy ul. Perkuna) – LIM – Mory – LIM – Perkuna. Próby były prowadzone w oparciu o istniejącą sieć optyczną DWDM, należącą do Exatel, pracującą na strukturze standardowych włókien G.652.

– W jednym kanale jesteśmy w stanie przepuścić ruch, który wcześniej mógł być przesłany poprzez multiplikowanie sygnału w kanałach 100 GB/s – mówił Michał Szczęsny, ekspert z Exatela.

Popyt? Zdaniem ekspertów Huawei, jeśli sprawdzą się prognozy wzrostu ruchu w sieci Internet, będzie ona przydatna za około 2 lata.  – W pierwszym etapie będziemy wykorzystywać nowy kanał, aby agregować ruch od klienta – zapowiedział Szczęsny. Według niego, agregacja pozwala na efektywniejszą transmisję kanału w sieci Exatela. Oznacza to dla niego mniejsze koszty i możliwość zapewnienia większej redundancji. Do korzyści wynikających z nowego rozwiązania współpracujące firmy zaliczają uproszczenie zasobów sprzętowych, czy niższe koszty energii.

– W ciągu kilku lat, trzech-czterech,  zaczniemy oferować ten kanał klientowi końcowemu – uważa Szczęsny. Aby obrazowo przekazać możliwości rozwiązania ocenił, że 400 Gb/s pozwala na przesłanie 20 płyt blue-ray w ciągu jednej dziesiątej sekundy.

Huawei zapowiada, że nowe rozwiązanie zostanie udostępnione komercyjnie w połowi przyszłego roku (w Chinach). Szczęsny uzupełnił, że Exatel mógłby je zacząć proponować klientom najwcześniej na początku 2015 r.

Exatel, który świadczy usługi dla innych operatorów, wdraża już od pewnego czasu lambdę 100 Gb/s i to na tego typu rozwiązaniach się koncentruje. W pierwszym rzucie operator cały „przestawi się” na działanie na tego typu kanałach.

Exatel nie jest pierwszym operatorem, który testuje lambdę 400 Gb/s. Wcześniej podobne badania prowadziła Netia. Jak mówią jej przedstawiciele, na razie, właśnie ze względu na brak zapotrzebowania, zdecydowała się na korzystanie z kanału 100 Gb/s.

– Triale u operatorów i innych dostawców polegały na tym, że były łączone pojedyncze fale – mówił Szczęsny.

Krajem, w którym Huawei przeprowadził pierwszy w Europie trial technologii pozwalającej na przesył danych z prędkością 400 Gb/s w Europie była Holandia (dla KPN, w czerwcu 2012 r.). Holenderski przypadek był nieco inny od tego testowanego dziś przez Exatel.

Źródło: rpkom.pl

Beta testy u naszego partnera – homecloud

Na Mikołajki developerzy homecloud.pl przygotowali prezent – nowy, zbudowany całkowicie od podstaw panel zarządzający dla serwerów dedykowanych. Panel będzie dostępny od 6-go grudnia dla serwerów Easy G2. W nowym panelu jest kilkanaście nowych funkcjonalności, m.in. obsługa RAID, czy dostęp do konsoli (KVM). Dla członków społeczności webhostingtalk.pl mamy dodatkową niespodziankę: dajemy Wam możliwość sprawdzenia i przetestowania nowego rozwiązania jeszcze przed produkcyjnym startem.

 

Udostępniamy dla Was łącznie 10 serwerów EasyL G2 / EasyXL G2 przed komercyjnym udostępnieniem panelu Klientom. Okres testowania wynosi 1 tydzień, po tym czasie do testerów wyślemy ankiety.

Testerzy otrzymają od nas możliwość przedłużenia usługi z 10% rabatem (rabat jest stały, niezależny od okresu na który użytkownik przedłuża usługę).

 

Zgłoszenia do testów

 

Zgłoszenia można wysyłać na adres kontakt@wht.pl Spośród zgłoszonych osób wylosujemy testerów i w sobotę otrzymacie wiadomości prywatne z dalszymi instrukcjami.

 

Warunki udziału: Minimum 20 postów i 6-miesięczny staż na WHT. Kaucja zwrotna 5 PLN na czas testów. Kaucja jest niestety koniecznością, za co bardzo przepraszamy. Długo debatowaliśmy nad tą decyzją: z serwerem dedykowanym użytkownik może zrobić przysłowiowe „wszystko” – uznaliśmy jednak, że nie będziemy limitować funkcjonalności na testy.

5 grudnia o pakiecie telekomunikacyjnym w Brukseli

Większość państw jest przeciwna pakietowi telekomunikacyjnemu – podała PAP, powołując się na anonimowe źródło unijne („źródło UE”) i informując jednocześnie, że ministrowie mają omówić pakiet 5 grudnia w Brukseli.

– Pakiet telekomunikacyjny nie ma wielu zwolenników, większość krajów uważa, że to nie jest dobry pomysł – cytuje rozmówcę agencja prasowa. Chodzi o propozycję KE, która zakłada m.in. eliminację opłat za roaming w sieci komórkowej. Akurat temu pomysłowi Polska dotąd  sprzyjała.

Jak donosi PAP, większość krajów UE ma zastrzeżenia do trzech zasadniczych propozycji pakietu telekomunikacyjnego.Po pierwsze chodzi o tzw. paszport dla operatorów, czyli możliwość otrzymania licencji operatorskiej, która miałaby obowiązywać we wszystkich unijnych krajach. Jak tłumaczyło źródło, rządy obawiają się, że „doprowadzi to do monopolu i eliminacji mniejszych operatorów”.

Druga wątpliwość, to pytanie „kto zapłaci za usunięcie roamingu”. Ministrowie obawiają się, że koszty eliminacji roamingu zostaną przerzucone na połączenia lokalne, bo teraz z opłat za roaming operatorzy realizują inwestycje, które później będą musieli pokryć z innego źródła.

Trzecią kwestią budzącą sprzeciw jest – według źródła – przekazanie częstotliwości 700 MHz komunikacji mobilnej, bo w połowie krajów korzystają z niej telewizje.

Komisja Europejska przedstawiła pakiet przepisów „Connected Continent”, które miałyby wzmocnić konkurencyjność unijnej branży telekomunikacyjnej we wrześniu. Propozycja była zaprezentowana jako ostatni duży pakiet Komisji tej kadencji, który ma szansę na przyjęcie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju przyszłego roku. Jednym z kluczowych elementów propozycji jest eliminacja roamingu.

Źródło: rpkom.pl

Lasy Państwowe zapłacą TP 35,3 mln zł

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie zmieni operatora transmisji danych. W przetargu na dostawcę usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu w sieci rozległej WAN państwowa firma wybrała Telekomunikację Polską.

Zadanie obejmuje też wcześniejsze zestawienie, uruchomienie i przełączenie łączy z obecnej sieci IP VPN (MPLS) zamawiającego do sieci IP VPN (MPLS) wykonawcy. Uruchomienie usług nastąpi nie wcześniej niż 16 listopada 2014 r. Będą świadczone przez trzy lata.

Wartość kontraktu wynosi 35,3 mln zł brutto. Obecnie Lasy Państwowe również korzystają z usług narodowego operatora.

Przetarg miał charakter otwarty. Budżet przygotowany przez Lasy Państwowe opiewał na blisko 80 mln zł. W konkursie ofertę złożyło też konsorcjum: Exatela, GTS Poland i Netii.

Źródło: rpkom.pl

Spór o warunki obsługi technicznej sieci TP

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił dziś stanowiska uczestników konsultacji zakończonych 21 listopada, a dotyczących planowanej obniżki kar umownych za opóźnienia w realizacji i usuwaniu awarii usług hurtowych nakładanych na Telekomunikację Polską.

UKE proceduje zmiany w „Ofercie ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” w zakresie postanowień dotyczących awarii, zasad odpowiedzialności oraz kar umownych.

W toku konsultacji stanowiska przedstawili tym razem nie tylko operatorzy – strony umów o usługi hurtowe – ale również firmy zaangażowane w obsługę sieci od strony technicznej.

I choć Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji mocno krytykuje plan obniżenia kar nakładanych na TP (uważa również, że konsultacje powinny zostać powtórzone), to ma tym razem liczne grono przeciwników.

Pod wspólnym stanowiskiem w sprawie, popierającym obniżenie kar i zniesienie obowiązku prac naprawczych dla służb technicznych w weekendy od godz. 16-tej w soboty,  podpisały się takie firmy jak Atem, Sprint, Elmo, Netbud, KPRT, WPRT, Eltel Networks i Eneva. Partnerzy techniczni TP apelują o zrozumienie do UKE wyjaśniając, że TP przenosi na nich odpowiedzialność za nakładane na nią kary, co stanowi dla ich biznesów istotne ryzyko finansowe. Uważają też, że nawet obniżone wysokości kar będą ciągle za wysokie, jako nieadekwatne do relacji kosztów zapewnienia wymaganej jakości usług.

Postulują m.in., aby czas na usunięcie awarii został wydłużony.

Propozycje przedstawione przez partnerów technicznych TP.

Stanowisko KIGEiT.

Źródło: rpkom.pl