WebHostingTalk

Raport NASK za trzeci kwartał 2013

NASK udostępnił raport za trzeci kwartał, pełen raport znajdziecie pod adresemwww.dns.pl/NASK_Q3_2013_RAPORT.pdf Łączna ilość utrzymywanych domen zwiększyła się o 11,2 tys domen. Widać wyraźny spadek zainteresowania domenami .pl na rynku.

Odnotowano 237 688 nowych rejestracji, co sprawia że Q3 2013 był jednym z najsłabszych kwartałów w historii publikacji raportów kwartalnych przez NASK. Ostatni tak słaby wynik padł blisko 3 lata temu w Q2 2010 kiedy zarejestrowano 235 848 nowych domen.

 

 

domeny-pl-nask-raport

rejestracje-domen-pl-dziennie
 

W rankingu rejestrów w UE polski rejestr utrzymał szóste miejsce, z tym że rejestr włoski i francuski wyraźnie powiększyły przewagę nad krajową domeną .pl Poza zasięgiem wszystkich rejestrów pozostaje rejestr domen niemieckich z ilością domen przekraczającą 15,5 mln.

 

domeny-pl-w-europie
 

Wśród partnerów NASK największy udział w obsłudze nazw domeny .pl utrzymał home.pl. Na kolejnych miejscach uplasowały się firmy Netart S.A., Consulting Service Sp z o.o. oraz Michau Enterprises Ltd.

 

udzial-domen-pl-w-polsce
 

W przypadku nowych rejestracji na pierwszym miejscu uplasował się home.pl, z udziałem w wysokości 25,25%

 

rejestracje-nowych-domen-pl
 

W związku z premierą nowych domen TLD, domenę .pl czeka ciężki 2014 rok. Wyzwaniem dla rejestru będzie utrzymanie wzrostów ilości domen .pl, zwłaszcza widząc zmniejszone zainteresowanie z Q3 2013.

 

Wpis powstał przy współpracy z blog.home.pl

995 Numer alarmowy Child Alert

20 listopada uruchomiony został nowy numer alarmowy 995, dedykowany do systemu Child Alert, którego zadaniem jest inicjowanie akcji poszukiwawczej w przypadku uprowadzenia dziecka.
Wraz z uruchomieniem wdrażanego przez Komendanta Głównego Policji systemu Child Alert uruchomiony został również specjalny numer alarmowy – 995.

Informację o konieczności zapewnienia właściwego kierowania wywołań na nowoutworzony numer alarmowy zostały przekazane przez UKE do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także zamieszczone na stronach www Urzędu w postaci Tablic Numerów Kierowania Alarmowego (NKA), na podstawie których przedsiębiorcy telekomunikacyjni pozyskują informacje gdzie należy kierować dane wywołanie alarmowe.

Aktualizację Tablic Numerów Kierowania Alarmowego poprzedziła nowelizacja planu numeracji krajowej, wynikająca z przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne. Rozporządzenie obowiązuję od 20 listopada 2013 r. i  zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 1281.

* * *

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie uprowadzenia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana. Wizerunek dziecka jest publikowany m.in. za pośrednictwem stacji telewizyjnych, radiowych, internetu. Tablice informacyjne znajdują się w miejscach publicznych m.in. na dworcach, lotniskach. System alarmowy Child Alert działa w 11 krajach Unii Europejskiej.

Budowa systemu Child Alert to inicjatywa europejska, której celem jest zwiększenie efektywności poszukiwania zaginionych dzieci poprzez zaangażowanie obywateli, mediów oraz organizacji pozarządowych.

Dodatkowe informacje nt. Systemu Child Alert oraz poszukiwania osób zaginionych w Polsce na stronach internetowych MSW oraz Fundacji ITAKA oraz stronie internetowej Systemu Child Alert.

Źródło: uke.gov.pl

mBank rusza z bankowością mobilną do korporacji

mBank CompanyMobile to projekt z zakresu bankowości mobilnej mBanku w ramach, którego od 25 listopada  zaoferuje on aplikację mobilnę do zarządzania usługami bankowości korporacyjnej.

Bank podkreśla, że jest rozwiązanie dla osób podejmujących decyzje finansowe w firmie, które dokonują rozliczeń lub autoryzują dokonywanie określonych transakcji na rachunkach firmowych, a jednocześnie nie zawsze są na miejscu w biurze.

– Ze zleconych przez nas badań wynika, że jedynie 22 proc. osób odpowiedzialnych w firmach za finanse ma służbowe smartfony. Wśród respondentów, którzy posiadają tego typu urządzenia i mieli okazję skorzystać z bankowości mobilnej, czy to dla firm czy też prywatnie, zapotrzebowanie na korzystanie z korporacyjnej bankowości mobilnej gwałtownie rośnie – mówi Dariusz Nalepa, dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej mBanku. Odpowiedzią na te potrzeby jest mBank CompanyMobile. I w tym m.in upatruje swych szans mBank.

W aplikacji mBank CompanyMobile bank zastosował m.in. technologię push, w postaci powiadomień przychodzących z banku w czasie rzeczywistym. Taka opcja, o aktywacji której decyduje użytkownik, umożliwia szybką reakcję na wszelkie zmiany zachodzące na rachunkach, w tym autoryzowanie oczekujących transakcji. Technologia nie wymaga aktywnego logowania się do systemu, dopiero wybranie określonego powiadomienia wymusi konieczność bezpiecznego zalogowania się do rachunku.

Transakcje dokonywane za pośrednictwem aplikacji mobilnej muszą być każdorazowo autoryzowane za pomocą specjalnego tokenu w postaci DisplayCard, posiadającego format karty płatniczej.

Aplikacja jest dosępna w najpopularniejszych systemach mobilnych: iOS, Android, BlackBerry oraz Windows Phone, zarówno na smartfonach, jak i na tabletach.

mBank zapowiada, że zamierza rozwijać aplikację, dodając do niej kolejne rozwiązania, dostępne na platformie bankowości internetowej dla firm.

mBank szacuje, że w pierwszych 12 miesiącach od jej wprowadzenia skorzysta z niej ok. 5 tys. spośród ponad 16 tys. klientów tego segmentu.

Źródło: rpkom.pl

Połowa polskich internautów nigdy nie zapłaciła za usługę internetową

Ponad połowa polskich internautów nigdy nie zapłaciła za dostępną za pośrednictwem Internetu treść lub usługę. Takie wyniki płyną z badania poświęconego tej tematyce, zrealizowanego pod koniec września przez Pentagon New Media oraz Best Content.

Spośród respondentów uczestniczących w badaniu, blisko co drugi (46,3 proc.) wskazał, że nigdy w życiu nie zapłacił za jakąkolwiek treść lub usługę oferowaną za pośrednictwem internetu.

Tak duża liczba osób unikających ponoszenia dodatkowych opłat w trakcie korzystania z sieci ukazuje sceptyczny, jak do tej pory, stosunek polskich internautów do tego typu usług. Uzyskane wyniki pozwalają jednak prognozować wzrost tego rynku.

Z drugiej strony, jak podkreślają autorzy badania, tak liczna grupa wciąż niepłacących za usługi w sieci świadczy o wciąż wysokim potencjale rozwojowym branży. Można bowiem przypuszczać, że wzorem państw zachodnich, liczba polskich internautów korzystających z płatnych treści i usług będzie systematycznie wzrastać ze względu na fakt, że coraz większa ich część dostępna jest za opłatą, a jednocześnie coraz mniej jest serwisów oferujących ich bezpłatne (i przy tym legalne) alternatywy.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25 – 30 września 2013 roku na próbie 1076 respondentów należących do internetowego panelu badawczego Pentagon Online (www.pentagononline.pl).

Źródło: Pentagon New Media

GTS przejęty przez Deutsche Telekom

Potwierdziły się krążące od jakiegoś czasu informacje. Deutsche Telekom przejął GTS za 546 mln euro – podał niemiecki telekom w oficjalnym komunikacie.

Jak informuje Deutsche Telekom, najwięcej na przejęciu skorzystają sieci komórkowe w Polsce i Czechach, które zyskają w ten sposób infrastrukturę stacjonarną.

GTS świadczy usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych. Jest obecny w pięciu krajach: w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji. Główna siedziba spółki znajduje się w Warszawie.

Na transakcję muszą jeszcze wyrazić zgodę urzędy antymonopolowe, szczególnie na Węgrzech może być z tym problem.

Źródło: Telepolis