WebHostingTalk

Spór o warunki obsługi technicznej sieci TP

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił dziś stanowiska uczestników konsultacji zakończonych 21 listopada, a dotyczących planowanej obniżki kar umownych za opóźnienia w realizacji i usuwaniu awarii usług hurtowych nakładanych na Telekomunikację Polską.

UKE proceduje zmiany w „Ofercie ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” w zakresie postanowień dotyczących awarii, zasad odpowiedzialności oraz kar umownych.

W toku konsultacji stanowiska przedstawili tym razem nie tylko operatorzy – strony umów o usługi hurtowe – ale również firmy zaangażowane w obsługę sieci od strony technicznej.

I choć Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji mocno krytykuje plan obniżenia kar nakładanych na TP (uważa również, że konsultacje powinny zostać powtórzone), to ma tym razem liczne grono przeciwników.

Pod wspólnym stanowiskiem w sprawie, popierającym obniżenie kar i zniesienie obowiązku prac naprawczych dla służb technicznych w weekendy od godz. 16-tej w soboty,  podpisały się takie firmy jak Atem, Sprint, Elmo, Netbud, KPRT, WPRT, Eltel Networks i Eneva. Partnerzy techniczni TP apelują o zrozumienie do UKE wyjaśniając, że TP przenosi na nich odpowiedzialność za nakładane na nią kary, co stanowi dla ich biznesów istotne ryzyko finansowe. Uważają też, że nawet obniżone wysokości kar będą ciągle za wysokie, jako nieadekwatne do relacji kosztów zapewnienia wymaganej jakości usług.

Postulują m.in., aby czas na usunięcie awarii został wydłużony.

Propozycje przedstawione przez partnerów technicznych TP.

Stanowisko KIGEiT.

Źródło: rpkom.pl

Chmura tagów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *